Projektas

APIE PROJEKTĄ

2017 m. balandžio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos ornitologų draugija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija bei Biebžos nacionalinio parko direkcija įgyvendina Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo finansavimo programos „Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa“ projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“ Nr. LT-PL-1R-056.

Projekto teritorija: Alytaus, Marijampolės, Vilniaus apskritys (išskyrus Vilniaus miestą), Balstogės subregionas (Lenkija).

Projektu, siekiama plėtoti ornitologinį, o tuo pačiu ir darnų turizmą Dzūkijos-Biebža regione, pasitelkiant gamtos paveldą ir esamus vietos pajėgumus. Pagrindinio tikslo siekiama: saugant gamtos paveldo objektus ir pritaikant juos darniam turizmui, plėtojant ornitologinį turizmą, nulemiantį turizmo bendrų srautų augimą, ornitologiniam turizmui panaudojant esamą infrastruktūrą, užpildant gamtinio turizmo plėtrą stabdančias informacines ir kitas spragas per regiono pajėgumų bei patrauklumo didinimą.

Visi projekto partneriai yra aiškiai pasiskirstę atsakomybėmis už projekto veiklas bei siekiamus rezultatus. Pagrindiniai laukiami rezultatai: įrengtų ar sutaisytų turistų apsistojimui ir gamtos stebėjimui skirtų infrastruktūros objektų (stovyklaviečių, bokštelių, pažintinių takų) skaičius, atkurtų gamtos paveldo vietų skaičius, gamtos turistams parengtų informacinių leidinių skaičius, mokomųjų ir informacinių renginių gamtos turizmo rėmėjams skaičius. Labai svarbus rodiklis - patrauklūs visuomenei renginiai, kurių dalyviai supažindinami su projekto rezultatais. Projekto pagrindinis siekis yra užpildyti spragas, kurios stabdo pažintinio gamtos turizmo plėtrą regione.

Bendras projekto biudžetas – 958.830,11 Eur

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos veiklų biudžetas – 336.807,17 Eur,

Lietuvos ornitologų draugijos veiklų biudžetas – 314.568,90 Eur,

Biebžos nacionalinio parko direkcijos veiklų biudžetas – 307.454,04 Eur.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo finansavimo programos „Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa“ (85 proc.), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei projekto partnerių.

Interreg_logotipai_geras_variantas