Leidiniai

Projekto metu išleistos knygos:

Laukinės gamtos glūdumose

Drobelio knyga

Knygoje supažindinama su išlikusiomis natūraliomis laukinės gamtos salomis, apsuptomis urbanizuoto kraštovaizdžio ir dar išsaugojusiomis turtingą pirmapradį gamtos pasaulį.

Leidinyje apžvelgiamos Dzūkijos ir šalimais Lenkijoje, Bebros upės slėnyje esančios išskirtinės gamtiniu požiūriu ir ypač įdomios dėl jose sutinkamos ornitofaunos įvairovės teritorijos.

Gausiai fotografijomis iliustruotame leidinyje sustabdytos gamtos akimirkos iš Čepkelių rasto, Dainavos ir Rūdninkų girių, Žuvinto šlapžemių platybių, Bebros upės slėnyje nusidriekusių pelkynų ir kitų vietovių.

Šį knyga – tai unikalus kvietimas keliauti ir pažinti savo kraštą, siekiant išsaugoti mūsų krašto gamtos vertybes.

Knygos PDF failas peržiūrai ar parsisiuntimui:

 Laukinės gamtos glūdumose LT-EN

 

Virselis_kukutis suderinta 2018-09-18

Paukščių stebėtojo gidas Dzūkijos regione

Apie leidinį

Paukščių stebėjimas – puikus laisvalaikio praleidimo būdas, kadangi sparnuočius galima aptikti kone visur ir visada. Tai patvirtina daugelyje Europos šalių stipriai išpopuliarėjęs ornitologinis turizmas ar tiesiog gamtinės išvykos. Dažniausiai tam nereikia nei įmantrios įrangos, nei didesnių pradinių investicijų. Užtenka bent minimalios optikos (žiūronų, fotokameros) bei pradinių žinių apie paukščių išvaizdą, jų balsus bei ką ir kur galime aptikti tam tikru metų laiku. Nors santykinai nemaža paukščių įvairovė sutinkama net ir miestuose ar gyvenvietėse, visgi norint aptikti kažką įdomesnio ar unikalaus, reikėtų aplankyti kuo įvairesnes ir savo gamtinį natūralumą išsaugojusias vietoves. Šiuo metu daug informacijos apie paukščius galima rasti internete, tačiau pastaraisiais metais ir Lietuvoje gimtąja kalba išleista keletas puikių paukščių pažinimo vadovų, po kurių pasirodymo susidomėjimas sparnuočiais stipriai išaugo. Padaugėjo ir internetinių puslapių, besidominčių sparnuočiais grupių socialiniuose tinkluose, kur žmonės dalinasi informacija apie paukščius ir jų stebėjimą. Vis tik nemaža dalis stebėtojų susiduria su ta pačia problema – informacijos apie tinkamas paukščių stebėjimui vietas stygiumi.

Idėja parengti paukščių stebėjimo gidą, kuriame būtų nurodytos geriausios paukščių stebėjimo vietos ir konkretūs maršrutai mūsų šalyje, remiantis kitų kraštų patirtimi kilo prieš kelis metus. Tačiau parengti tokį leidinį reikia nemažo pasiruošimo ir žinių bagažo. Mat toks gidas gali būti parengtas tik prieš tai patiems, patyrusiems paukščių stebėtojams, gerai susipažinus su krašto ornitofauna, jos paplitimu įvairiais sezonais ir kitais ypatumais. Todėl šio darbo gali imtis tik ne vienerius metus tose vietose paukščius stebėję ir gerai juos žinantys gamtininkai. Paukščių stebėtojo gido Dzūkijos regionui planavimas pradėtas dar 2016 m. Šią idėją pristačius viešai, atsirado ir platesnis susidomėjimas, kurio pirmasis vaisius aplenkė pirmtaką, ir 2017 m lietuvių bei anglų kalbomis išleistas „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno deltos regione“. Pastarąjį leidinį Baltijos aplinkos forumo iniciatyva bei Šilutės miesto savivaldybės užsakymu taip pat parengė Lietuvos ornitologų draugija.

Tuo tarpu šiame leidinyje aprašyta 18 paukščių stebėjimo maršrutų Dzūkijos regione (2 iš jų patenka ir į Suvalkijos regiono paktraštį). Maršrutai apima skirtingas buveines: užliejamas ir sausas pievas, upių ir paežerių slėnius, eutrofinius ir mezotrofinius ežerus, spygliuočių, mišrius ir lapuočių miškus, aukštapelkes ir žemapelkes, smėlynus, durpyną, ganomas pievas, agrarinį kraštovaizdį ir kt. Ši, skirtingų buveinių gama Dzūkijoje sukuria ypatingas sąlygas gyventi aibei skirtingų sparnuočių, kurių šiame regione aptikta daugiau nei 300 rūšių. Čia vis dar peri tokios retos šalyje paukščių rūšys kaip rudė, kurtinys, tetervinas, dirvinis sėjikas, paprastasis griciukas, tikutis, stulgys, didžioji kuolinga, didysis erelis rėksnys, gyvatėdis, žalvarnis, baltasparnė žuvėdra, meldinė nendrinukė, geltongalvė kielė, mėlyngurklė, dirvoninis kalviukas, pilkoji starta ir kt. Keliaudami nurodytais maršrutais tinkamu metų ir paros laiku turėsite galimybę sutikti ne tik retus šio krašto sparnuočius, tačiau ir aibę kitų čia perinčių paukščių rūšių, kurias paprastai aptikti nėra lengva.

Būnant gamtoje, ypatingai stebint retesnius paukščius, labai svarbu laikytis paukščių stebėjimo etikos ir netrikdyti paukščių be reikalo. Išskirtinai tam jautrus periodas pavasaris, kuomet sparnuočiai gina savo teritorijas, peri ir maitina jauniklius. Todėl šiuo laikotarpiu būtina elgtis nuosaikiai ir apgalvotai, kad mūsų buvimas gamtoje jai nepakenktų. Taip pat būtina laikytis ir saugomų teritorijų lankymo taisyklių, kurios užtikrina tinkamą gamtos vertybių išsaugojimą. Labai svarbu atminti, jog paukščių stebėtojas privalo būti gamtos draugas ir puoselėtojas!

Dar viena taisyklė, kurios būtina laikytis vykstant į gamtą – privačios nuosavybės gerbimas. Neretai paukščius stebėti tenka ir gyvenvietėse ar greta privačių žemių, todėl lankantis tokioje teritorijoje privalu būti mandagiam ir gerbti privačią žmonių nuosavybę.

Tikimės, jog „Paukščių stebėjimo gidas Dzūkijos regione“ gamtos entuziastams atskleis dar nematytą šio krašto grožį, supažindins su vertingiausiomis paukščių stebėjimo vietomis, retomis ir įdomiomis paukščių rūšimis, pažadins prigimtinę meilę gamtai ir paskatins labiau domėtis mūsų krašto sparnuočiais bei jų apsauga.

Taigi, ilgai nelaukus, už žiūronų ir į gamtą!

Šiuo leidiniu nebus prekiaujama, tačiau dalis tiražo bus išplatinta Dzūkijos regione esančioms saugomoms teritorijoms ir turizmo informacijos centrams. Taip pat šį leidinį gaus ir visi Lietuvos ornitologų draugijos nariai. Jei dar neesi vienas jų, kviečiame prisijungti prie mūsų: http://birdlife.lt/tapk-nariu

Leidinį parsisiųsti ir peržiūrėti galite čia: pdf-icon-256x256