Bendra informacija

 

Balstogės regionas yra rytiniame Lenkijos pakraštyje ties Baltarusijos ir Lietuvos siena. Ši vietovė pasižymi unikaliomis saugomomis teritorijomis, kurios aprėpia didelius užpelkėjusius upių slėnius, vandens semiamus miškus ir išsaugotus sengirių masyvus. Svarbiausioms saugomoms teritorijoms priskiriamas Biebžos nacionalinis parkas, Narevo nacionalinis parkas ir Belovežo nacionalinis parkas. Biebžos ir Narevo nacionaliniuose parkuose svarbiausiomis saugomomis ekosistemomis yra pelkės ir užliejamos pievos, o Belovežo nacionaliniame parke – natūralių miškų ekosistemos. Vykdomo projekto regionas apima tiktai Bebros upės slėnio vietoves, todėl plačiau kalbama apie Biebžos nacionalinį parką.

5_7

Biebžos nacionalinio parko nuotrauka