Bendra informacija

Dzūkija yra vienas iš  Lietuvos etnokultūrinių regionų. Jis apima didžiąją dalį pietrytinės šalies teritorijos. Projekto teritorija apima kiek mažesnę regiono dalį – Varėnos, Lazdijų raj., Druskininkų sav., dalį Alytaus ir Vilniaus raj. Dzūkijos pavadinimas palyginti naujas ir atsirado tik XIX a. Jis kilo nuo gyventojų dzūkininkų tarmės ir kitų tarminių ypatumų. Senasis Dzūkijos krašto pavadinimas yra Dainava. Pirmą kartą jis paminėtas 1253 m. karaliaus Mindaugo laiške Livonijos ordinui.

Dzūkija yra labai miškingas regionas. Dzūkijos smėlynuose ošia didžiausia Lietuvoje Dainavos giria, kurios plotas 145 tūkstančiai ha. Ši giria šliejasi su dar dviem dideliais miškų masyvais – rytuose su Rūdninkų giria 37,5 tūkstančių ha ploto, o vakaruose – su Kapčiamiesčio miškais 27,7 tūkstančių ha ploto. Savo ruožtu Kapčiamiesčio miškai yra sudėtine dalimi dar didesnio miškų masyvo, kurio sudėtyje yra Augustavo giria, o bendras šių miškų plotas 160 tūkstančių ha. Visose šiose giriose vyrauja šilai, kurie auga ant smėlio klodų, žyminčių kadaise slūgsojusių ledynų ribą.

Zuvintas (1)

Žuvintas iš paukščio skrydžio - Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Pietų Lietuvoje gausu šaltinių ir upelių, sraunių ir lėtasrūvių upių, didelių ar mažyčių ežerėlių, kur veši augalų sąžalynai ir klesti vandens gyvūnija. Atitekėdamas iš Baltarusijos, pietine Lietuvos dalimi link Kuršių marių savo vandenis plukdo Nemunas. Ties Merkine į Nemuną įteka veržlus ir skaidrus Merkys. Pakeliui iš abipus krantų dunksančių girių jis surenka švarius Šalčios, Visinčios, Spenglos, Varėnės, Ūlos, Grūdos, Skroblaus ir kitų upių bei upelių vandenis.

Atsitraukus ledynmečiui, Pietų Lietuvoje pasiliko daug ežerų ežerėlių. Vieni iš jų mažyčiai, sklidini skysto dumblo ir beužaugantys, o kiti dar atviri ir erdvūs, plakantys vilnis į tvirtą krantą. Ornitologiniu požiūriu pats įdomiausias yra Žuvintas. Kadaise ledyno pakraštyje susiformavęs didžiulis ežeras ilgainiui uždumblėjo, užako ir didelė jo dalis virto pelke. Vanduo dabar tyvuliuoja tik maždaug 1000 ha plote. Seklus ir gausiai vandens augmenija užaugęs ežeras nuo seno tituluojamas paukščių karalyste. Netoliese telkšo Žaltytis - dar vienas paukščių pamėgtas ežeras. Kiek tolėliau didieji Sūduvos ežerai – Dusia, Metelys ir Obelija. Ežerais labai turtingas Veisiejų kraštas, kur vienas ežeras už kitą vis gražesnis.