Saugomos teritorijos

 

Biebžos nacionalinis parkas įsteigtas 1993 m. 59 223 ha plote. Pelkynai sudaro 25 494 ha parko teritorijos, miškai – 15 547 ha, laukai ir pievos – 18 182 ha. Tai didžiausias pelkinis kompleksas Centrinėje ir Vakarų Europoje. Vyraujančiomis yra viksvinės žemapelkėmis, bet nemažus plotus užima tarpinio tipo pelkės ir aukštapelkės. Dideliuose plotuose auga nendrynai. Upės slėnyje vyrauja eglynai, beržynai ir juodalksnynai Tiktai taip vadinamoje Caro kelio atkarpoje paplitę sausi pušynai. Nuo 1995 m. Biebžos nacionalinis parkas įrašytas į Ramsaro konvencijos sąrašus, kaip tarptautiniu požiūriu svarbi teritorija vandens ir pelkių paukščiams.

Kaip Biebžos nacionalinio parko sudėtinė dalis yra išskirta ypatingos svarbos teritorija, visų pirma briedžių populiacijos išsaugojimui, vadinama Raudonąja pelke. Tai 11 630 ha ploto pelkinis masyvas su griežtai saugomos teritorijos režimu. Vietovėje vyrauja aukštapelkė, mažesnius plotus užima žemapelkės ir tarpinės pelkės.

5_5

Biebžos nacionalinio parko nuotrauka