Veiklos

 

VEIKLOS

Pagrindinės projekto „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“ Nr. LT-PL-1R-056 veiklos:

1.     Ornitologinio turizmo infrastruktūros įrengimas ir priežiūra, reikiamos įrangos įsigijimas

Siekiant pagerinti stebėjimo sąlygas, įdomiausiose paukščiams stebėti vietose pastatytos penkios 2 m aukščio regyklos su specialiai pateikta informacija, kokius paukščius ir kada toje vietoje galima aptikti. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija šalia Merkinės įrengė gamtos turistams pritaikytą stovyklavietę (kempingą) su ornitologine klase, kurioje bus ir šio regiono paukščių ekspozicija su balsų įrašais. Druskininkų parkuose įrengta inkilų ir lesyklų ekspozicija, skirtą kurortinio miesto lankytojams.

 

2.     Natura 2000 teritorijų buveinių priežiūra

Metams bėgant, dalis itin svarbių paukščiams buveinių keičiasi, degraduoja ir tampa nebetinkamos tam tikrų sparnuočių rūšims veistis. Todėl, siekiant atkurti tam tikrų vietų svarbą paukščiams, buvo pasirinktos didžiausią ornitologinę vertę ir potencialą turinčios teritorijos Dzūkijoje, kurios jau pirmaisiais projekto metais tvarkomos, atkuriant tinkamas paukščiams perėti sąlygas. Tai ties Merkine esančios dvi Nemuno salos, kurios ilgainiui iš smėlėtų ar žoline augalija apaugusių salų pavirto krūmais ir uosialapiais klevais (invazine medžių rūšimi) apaugusiomis teritorijomis. Šiose salose jau pirmaisiais projekto metais buvo pašalinta visa sumedėjusi augalija, o antraisiais - įleisti galvijai, kurie palaikys tinkamą augalijos būklę ir šiai svarbiai paukščiams, atvirai buveinei neleis vėl apaugti.

Taip pat tvarkomos ties Lipliūnų kaimu esančios Nemuno salos, kurios žinomos kaip mažųjų ir upinių žuvėdrų perėjimo bei migruojančių tilvikų apsistojimo vietos. Niedaus ornitologiniame draustinyje numatyta sutvarkyti dvi salas. Tikimasi, kad kiekvienais metais į jas sugrįš šimtai kirų, upinių žuvėdrų, įvairios ančių ir kitų vandens paukščių rūšys. Tetervinų tuoktavietę buvusio Pariečės poligono pakraštyje planuojama tvarkyti, siekiant praplėsti šiems paukščiams būtinus atvirų buveinių plotus ir palaikyti šiuo metu atkurtas tuokvietėms tinkamas teritorijas.

 

3.     Informacinių produktų turistams ir lankytojams parengimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtas filmas plačiajai visuomenei apie Dzūkijos ir Bebros regionų gamtos vertybes bei savitumą, dar ne visiems žinomą jų grožį ir paukščių įvairovę.

Nauja įrašyta DVD gamtos garsų plokštelė leis pasijusti Dzūkijos ar Bebros gamtos glūdumoje ir tiesiog namuose pasiklausyti šio regiono gamtos garsų.

Net trys skirtingos knygos jau 2018 m. pasieks gamta, ypač paukščiais, besidominčius žmones. Reprezentacinis leidinys su daugybe šio krašto gamtos nuotraukų atskleis paslaptingą Dzūkijos ir Bebros grožį. Kišeninis gamtos pažinimo vadovas mėgėjams, kuriems ne tik patinka stebėti paukščius, bet ir knieti pažinti gamtines vertybes, bus naudingas keliaujant po projekto teritoriją. Jame aprašytos gamtiniu požiūriu įdomiausios vietos ir maršrutai keliaujant iš Lietuvos į Lenkiją ar po šių šalių Dzūkijos ir Bebros regionus. Knyga išleista lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Profesionalus paukščių stebėtojų gidas supažindins su įdomiausiomis Pietų Lietuvos teritorijomis, kurios detaliai aprašytos, atsižvelgiant į sezoniškumą, stebėjimo pobūdį ir stebėtojų galimybes. Leidinys iliustuotas žemėlapiais ir siūlomų aplankyti teritorijų bei paukščių nuotraukomis. Dzūkijos ir Bebros regiono žemėlapyje nurodytos siūlomos paukščių stebėjimo vietos, rekomenduojami kelionių maršrutai.

Mobilioji gamtos fotografijų paroda leis praskleisti Dzūkijos ir Bebros gamtos paslapčių šydą. Projekto laikotarpiu ji demonstruojama įvairiose, gausiai žmonių lankomose projekto teiritorijos vietose.

Vienas svarbiausių projekto informacinių produktų, skirtų ornitologiniam turizmui populiarinti  Dzūkijos ir Bebros regionuose – svetainė su internetine aplikacija, kuri išmaniuosiuose telefonuose keliautojams padės rasti svarbiausią informaciją apie paukščiams stebėti įdomiausias vietas su aprašymais, kokius sparnuočius ir kokiu sezonu jose galima pamatyti, kur jų ieškoti. Be to, į svetainę įkelti visi projekto leidiniai, todėl nereikės ieškoti, kur jie platinami, o tiesiog keliaujant susipažinti su juose pateikiama informacija.

 

4.     Mokymai, seminarai ir mokomieji vizitai suiteresuotoms šalims

Antraisiais projekto metais, kuomet jau įrengta suplanuota infrastruktūra, Dzūkijoje organizuojami mokymai, skirti suinteresuotoms institucijoms susipažinti su ornitologinio turizmo galimybėmis regione, kaip naudotis sukurta kompleksine ornitologinio turizmo internetine platforma Pietų Lietuvoje. Surengti dviejų dienų mokymai turizmo sektoriaus atstovams: savivaldybių ir jų turizmo informacinių centrų bei saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams, kaimo turizmo sodybų savininkams. Seminaro tikslas – suteikti būtinų žinių populiarinant gamtinį turizmą projekto regione.

Dar du vienos dienos mokymai Dzūkijoje skirti biologijos mokytojams. Juose supažindinama su Dzūkijos ornitologiniu ir kitu gamtiniu paveldu, pabrėžiant jo patrauklumą ir svarbą mokinių edukacijai. Pedagogams taip pat numatyti praktiniai mokymai vertingiausiose Dzūkijos paukščių stebėjimo vietose.

 

5.     Projekto administravimas

 

6.     Viešinimo veikla

 Plačiajai visuomenei renginių taip pat netrūko. Jau pirmųjų projekto metų pavasarį  įvyko pirmosios dvi ekskursijos, skirtos visiems paukščiais ir jų gyvenamąja aplinka besidomintiems žmonėms. Autobusu jie vyko į Žuvinto ir Čepkelių apylinkes, kur, padedant profesionaliems ornitologams ir rezervatų darbuotojams, buvo stebimi įvairūs sparnuočiai, aplankomos jiems svarbios vietos, pasakojama apie šių teritorijų svarbą saugant gamtines vertybes. 2017 m. rudenį įvyko dar trys ekskursijos, skirtos paukščių palydoms: į Metelių regioninį parką, Žuvinto biosferos rezervatą ir po Vilniaus apylinkių gamtines teritorijas. 2018 m. pavasarį keliavome į Žuvinto ir Čepkelių apylinkes.

Ornitologinio turizmo idėja buvo labai plačiai pristatyta ir tarptautinio turizmo parodoje „Adventur-2018“.

 

7.     Projekto uždarymo veikla

Interreg_logotipai_geras_variantas