Rezultatai

REZULTATAI

Projektu „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“ Nr. LT-PL-1R-056 siekiami rezultatai:

Atkurtos ir pritaikytos ornitologiniam turizmui teritorijos:

Iš viso atkurtos ir pritaikytos 7 teritorijos, iš kurių 5 atkūrė LOD, 1 – DNP ir 1 – BNP.

 

Sukurti gamtinio turizmo maršrutai projekto teritorijoje:

LOD sukurė 18 gamtinio turizmo maršrutų nuo Dzūkijos NP iki Bebros slėnio.

 

Įrengti ornitologinį turizmą skatinantys infrastruktūros objektai:

Projekto laikotarpiu įrengta ornitologiniam turizmui reikalinga infrastruktūra, iš viso 24 objektai.

4 regyklas įrengė ir gamtotvarkos darbus 2-ose Natura 2000 teritorijose atliko LOD. Įrengė 1 regyklą, gamtos turistams pritaikytą stovyklavietę (kempingą) su ornitologine klase bei inkilų ekspozicija, atliko gamtotvarkos darbus 2-ose Natura 2000 teritorijose DNP.

BNP įgyvendindama projektą atliko 2 stebėjimo bokštų remontą, pėsčiųjų tiltų, vedančių link stebėjimo bokštų remontą, valčių prieplaukos remontą, suremontavo pastatų (6) stogus kempingo vietoje, taip pat įrengė lauko stalus, suolus kempingo lankytojams, atliko sanitarinių mazgų remontą, laužaviečių atnaujinimą, suremontavo ornitologams savanoriams skirtą pastatą

 

Mokymų ir renginių dalyvių skaičius:

Projekto renginiuose ir mokymuose iš viso dalyvavo daugiau nei 14500 dalyvių.

LOD organizuotų mokymų, renginių dalyvių skaičius – daugiau nei 440, BNP – 14100.

 

Tarpvalstybiniame bendradarbiavime dalyvaujančios organizacijos:

Visi projekto partneriai įgyvendindami projektą pasirašė bendradarbiavimo gamtos apsaugos ir turizmo srityse susitarimą.

 

Personalo mokymuose ir mainų renginiuose dalyvių skaičius

Personalo mokymuose ir mainų renginiuose iš visų partnerių organizacijų dalyvavo 44 darbuotojai, LOD – 8 darbuotojai, DNP – 6, BNP – 30.

Įrangos įsigijimas:

Projekto metu partneriai įsigijo gamtotvarkos darbams, praktiniam bei administraciniam veiklų įgyvendinimui reikalingą įrangą:

LOD – nešiojamas kompiuteris, dronas filmo kūrimui, žiūronai (5), inkilai (162), lesyklos smulkiesiems paukščiams (4), kopėčios, krūmapjovė.

DNP – nešiojamas kompiuteris, projektorius ir ekranas, žiūronai (5), galvijai (10), įranga galvijų aptvarams įrengti, pontoninis plaustas.

BNP įranga – nešiojami kompiuteriai (3), žiūronai (29), lazerinis spausdintuvas, projektorius, ekranas.

 

Renginiai:

Projekto laikotarpiu suorganizuoti  68 renginiai, iš jų 12 organizavo LOD, t.y. mokymai potencialiems gamtos gidams, mokymai (2) mokytojams, mainų renginys LOD darbuotojams, dalyvavimas ir projekto pristatymas tarptautinėje turizmo parodoje, paukščių stebėjimo renginiai (7).

56 – BNP renginiai: seminarai (4), mokymai mokyklose (40), mokymai potencialiems gidams (4), pažintinės kelionės į Lietuvą (3), mainų renginys BNP darbuotojams, masiniai regiono renginiai (5)

 

Leidiniai:

Projekto partneriai išleido 11 leidinių. LOD – profesionalų ornitologinį kišeninį vadovą Dzūkijos reg., žemėlapį su ornitologiniais maršrutais Dzūkijos reg. – Bebros slėnyje, populiarią knygą apie gamtą.

BNP – kišeninių ornitologinių vadovų rinkinius su ornitologiniais maršrutais Dzūkijos reg. – Bebros slėnyje, (3), žemėlapį su gamtiniais maršrutais, kalendorius (2), knygas (2) vaikams apie Bebros slėnyje saugomas paukščių ir augalų rūšis

 

Straipsniai spaudoje ir pranešimai spaudai:

Projekto metu buvo parengta ir išplatinta 50 pranešimų spaudai, straipsnių,  LOD – daugiau nei 40, DNP – 2, BNP – 6.

 

TV ir radijo laidos:

Projekto metu sukurtas filmas buvo ištransliuotas 2 kartus per nacionalinę televiziją.

 

Lankstinukai, brošiūros ir skrajutės:

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu BNP išleido brošiūrą apie projektą, tvarų turizmą ir paukščių stebėjimą (4 bukletai, po 500 egz.)

 

Suvenyrai:

Projekto metu LOD pagamino ekologiškų krepšių (440 vnt.) bei atšvaitų (440 vnt.) su projekto atributika, šie suvenyrai buvo dalinami LOD organizuojamų projekto ekskursijų ir kitų projekto renginių dalyviams, tarptautinės turizmo parodos lankytojams.

BNP pagamino ekologiškus rašiklius (1000 vnt.), kepuraites (1000 vnt.), puodelius (1000 vnt.), marškinėlius (1000 vnt,), spalvotuosius pieštukus (1000 vnt.), užrašų knygeles (1000 vnt.), krepšius (1000 vnt.), 22 prizus renginių rungčių nugalėtojams

 

Tinklalapiai:

LOD sukūrė interneto svetainę http://www.naturetourism.eu/ su skaitmeniniu žemėlapiu bei Facebook paskyrą LT kalba, kuri nuolat atnaujinama projekto naujienomis LT ir EN kalbomis. BNP – projekto Facebook paskyrą PL kalba.

 

Informaciniai stendai, atminties lentos:

Projekto metu LOD įrengė informacinius stendus pastatytose regyklose (4), informacinius stendus ant lesyklų stogelių (4 rinkiniai, 8 vnt.), DNP – informacinį stendą regykloje, taip pat informacinę dalį atnaujins jau pastatytame informaciniame stende.

 

A3 plakatai:

LOD, kaip privalomą projekto viešinimo priemonę, parengė A3 formato plakatą apie projektą (3 vnt.).

 

Kitos informavimo priemonės:

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurtos ir kitos informavimo priemonės (10), LOD – kilnojama foto paroda, baneris, mobilūs projekto stendai (2), projekto filmas „Laukinės gamtos slėpiniai“. DNP – audio DVD „Dzūkijos ir Bebros gamtos garsai“ (1000 vnt.), BNP – reklaminį tentą, vėliavas (2), mobilų stendą.