Projekt

O PROJEKCIE

PROJEKT

W dniach 1 kwietnia 2017 r. – 30 września 2018 r. Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne, dyrekcja Dzukijskiego Parku Narodowego i Państwowego Rezerwatu Przyrodniczego Čepkeliai oraz dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego realizują projekt nr LT-PL-1R-056 „Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i w dolinie Biebrzy”, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Litwa – Polska.

Obszar objęty projektem: okręgi olicki, mariampolski i wileński (z wyłączeniem Wilna), podregion białostocki (Polska).

Projekt ma na celu rozwój ornitologicznej, a zarazem zrównoważonej turystyki w regionie Dzukii i w dolinie Biebrzy, z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i zasobów lokalnych. Sposoby realizacji celu podstawowego: ochrona obiektów dziedzictwa przyrodniczego oraz ich dostosowanie do potrzeb zrównoważonej turystyki, rozwój turystyki ornitologicznej i przez to wzrost liczby turystów, wykorzystanie w ramach turystyki ornitologicznej dotychczasowej infrastruktury, wypełnianie luk informacyjnych i innych, hamujących rozwój turystyki przyrodniczej poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu.

Partnerzy wyraźnie określili odpowiedzialność za działania w ramach realizacji projektu i ich wyniki. Główne oczekiwane wyniki: liczba przygotowanych lub naprawionych obiektów infrastruktury, przeznaczonych dla turystów i do obserwacji przyrody (kempingów, wieżyczek, ścieżek dydaktycznych), liczba odtworzonych miejsc dziedzictwa przyrodniczego, liczba publikacji informacyjnych przygotowanych dla turystów, liczba imprez edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do sponsorów turystyki przyrodniczej. Bardzo ważnym czynnikiem są imprezy z udziałem społeczności, podczas których uczestnicy są zapoznawani z wynikami projektu. Podstawowym dążeniem jest wypełnienie luk, które hamują rozwój w regionie turystyki przyrodniczej.

Budżet całkowity projektu – 958.830,11 EUR

Budżet przeznaczony na działania Dzukijskiego Parku Narodowego i Państwowego Rezerwatu Przyrodniczego Čepkeliai – 336.807,17 EUR

Budżet przeznaczony na działania Litewskiego Towarzystwa Ornitologicznego – 314.568,90 EUR

Budżet przeznaczony na działania dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego – 307.454,04 EUR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Litwa – Polska (85 proc.), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej i partnerów.

 Interreg_logotipai_geras_variantas