WYNIKI

WYNIKI

Wyniki oczekiwane w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-056 „Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i w dolinie Biebrzy”:

Odtworzone i przystosowane do turystyki ornitologicznej obszary:

Razem odtworzono i dostosowano 7 obszarów, z czego 5 odtworzyło Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne, 1 – Dzukijski Park Narodowy i 1 – Biebrzański Park Narodowy.

 

Przygotowane trasy turystyki przyrodniczej na terytorium objętym projektem:

Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne opracowało 18 tras turystycznych, prowadzących z Dzukijskiego Parku Narodowego do doliny Biebrzy.

 

Przygotowane obiekty infrastruktury służące do rozwoju turystyki ornitologicznej:

W okresie realizacji projektu przygotowano infrastrukturę, niezbędną do rozwijania turystyki ornitologicznej, razem 24 obiekty.

Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne urządziło 4 miejsca do obserwacji ptaków oraz uporządkowało 2 obszary Natura 2000. Dzukijski Park Narodowy urządził 1 miejsce obserwacji, kemping dostosowany do potrzeb turystów z klasą ornitologiczną oraz ekspozycję skrzynek lęgowych, uporządkował 2 obszary Natura 2000.

Biebrzański Park Narodowy w ramach projektu naprawił 2 wieże obserwacyjne, kładki dla pieszych, prowadzące w kierunku wież, przystań dla łódek, dachy budynków (6) na kempingu, jak również ustawił stoły i ławki dla korzystających z kempingu, naprawił instalacje sanitarne, odnowił miejsca na ogniska, naprawił budynek, z którego korzystają ornitolodzy.

 

Liczba uczestników szkoleń i imprez:

W imprezach i szkoleniach w ramach projektu ogółem wzięło udział ponad 14500 osób.

Liczba uczestników szkoleń i imprez zorganizowanych przez Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne wyniosła ponad 440, Biebrzański Park Narodowy – 14100.

 

Organizacje, które biorą udział we współpracy transgranicznej:

Wszyscy partnerzy projektu w ramach jego realizacji podpisali porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony przyrody i turystyki.

 

Liczba uczestników szkoleń dla pracowników i wymiany

W szkoleniach dla pracowników i wymianie ogółem wzięło udział 44 pracowników organizacji partnerskich, 8 pracowników Litewskiego Towarzystwa Ornitologicznego, 6 – Dzukijskiego Parku Narodowego i 30 – Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Nabycie sprzętu:

Podczas realizacji projektu partnerzy nabyli sprzęt niezbędny do prac w ramach zarządzania środowiskiem, działań praktycznych i administracyjnych:

Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne – laptop, drona, lornetki (5), skrzynki lęgowe (162), karmniki dla drobnych ptaków (4), drabiny, kosiarki do krzewów.

Dzukijski Park Narodowy – laptop, rzutnik i ekran, lornetki (5), bydło (10), urządzenia na ogrodzenia dla bydła, łódkę pontonową.

Biebrzański Park Narodowy – laptopy (3), lornetki (29), drukarkę laserową, rzutnik, ekran.

 

Imprezy:

W ramach projektu zorganizowano 68 imprez, z tego 12 zorganizowało Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne, a mianowicie szkolenia dla potencjalnych przewodników po przyrodzie, szkolenia (2) dla nauczycieli, wymianę dla pracowników towarzystwa, prezentację projektu podczas międzynarodowych targów turystycznych, imprezy związane z obserwacją ptaków (7).

56 imprez zorganizował Biebrzański Park Narodowy: seminaria (4), szkolenia w szkołach (40), szkolenia dla potencjonalnych przewodników (4), wycieczki zapoznawcze na Litwę (3), wymianę dla pracowników, imprezy masowe (5).

 

Publikacje:

Partnerzy projektu wydali 11 publikacji. Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne przygotowało profesjonalny ornitologiczny przewodnik kieszonkowy po Dzukii, mapę z trasami ornitologicznymi w regionie Dzukii i w dolinie Biebrzy, książkę popularną o przyrodzie.

Biebrzański Park Narodowy wydał zestaw ornitologicznych kieszonkowych przewodników z trasami po regionie Dzukii i po dolinie Biebrzy (3), mapę z trasami przyrodniczymi, kalendarze (2), książki (2) dla dzieci o chronionych w dolinie Biebrzy ptakach i roślinach.

 

Artykuły w prasie i komunikaty prasowe:

W toku realizacji projektu opublikowano 50 komunikatów prasowych i artykułów, z tego Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne – ponad 40, Dzukijski Park Narodowy – 2, Biebrzański Park Narodowy – 6.

 

Audycje telewizyjne i radiowe:

Przygotowany podczas realizacji projektu film był dwukrotnie emitowany w telewizji państwowej.

 

Foldery, broszury i ulotki:

W okresie realizacji projektu Biebrzański Park Narodowy wydał broszurę poświęconą projektowi, zrównoważonej turystyce i obserwacji ptaków (4 ulotki, po 500 egz.)

 

Upominki:

W ramach projektu Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne przygotowało ekologiczne torby (440 szt.) oraz odblaski (440 szt.) z symboliką projektu. Upominki rozdawano podczas wycieczek i innych imprez, jak też osobom odwiedzającym międzynarodowe targi turystyczne.

Biebrzański Park Narodowy przygotował ekologiczne pisaki (1000 szt.), czapki (1000 szt.), kubki (1000 szt.), koszulki (1000 szt.), kolorowe ołówki (1000 szt.), notesy (1000 szt.), torby (1000 szt.), 22 nagrody dla zwycięzców zawodów organizowanych w ramach imprez.

 

Strony internetowe:

Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne przygotowało stronę internetową http://www.naturetourism.eu/ z cyfrową mapą oraz konto na Facebook‘u w języku litewskim, które jest stale aktualizowane poprzez dodawanie informacji w języku litewskim i angielskim. Biebrzański Park Narodowy przygotował konto na Facebook‘u w języku polskim.

 

Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe:

W ramach projektu Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne zamieściło tablice informacyjne w miejscach obserwacji ptaków (4), na daszkach karmników (4 zestawy, 8 szt.), Dzukijski Park Narodowy – tablicę informacyjną w miejscu obserwacji ptaków, jak również zaktualizuje informacje na wcześniej zamieszczonej tablicy informacyjnej.

 

Plakaty A3:

Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne, jako wymagane narzędzie promocji, przygotowało plakat w formacie A3 poświęcony projektowi (3 szt.).

 

Pozostałe narzędzia informowania:

W okresie realizacji projektu przygotowano też inne narzędzia informowania (10): Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne – przenośną wystawę zdjęć, baner, mobilne tablice (2), film „Tajemnice dzikiej przyrody“; Dzukijski Park Narodowy – płytę audio DVD „Odgłosy przyrody Dzukii i Biebrzy“ (1000 szt.), Biebrzański Park Narodowy – baner reklamowy, flagi (2), mobilną tablicę.