Nowości

  • Początek

Oryginalne zawody w koszeniu w Biebrzańskim Parku Narodowym

Oryginalne zawody w koszeniu w Biebrzańskim Parku Narodowym

Tradycją stało się, że jesienią w Biebrzańskim Parku Narodowym nad Biebrzą organizowane są zawody w koszeniu. Są wyjątkowe nie tylko ze względu na oryginalny pomysł: jedynym dozwolonym narzędziem jest tu tradycyjna ręczna kosa. Zawody są organizowane od 1999 r. z inicjatywy WWF i Biebrzańskiego Parku Narodowego. To już XVI zawody, nieco pompastycznie i żartobliwie nazywane mistrzostwami świata w koszeniu bagiennych łąk. Biorą w nich udział nie tylko przedstawiciele okolicznych gmin, obszarów chronionych, ale też zespoły z Białorusi, Węgier, Belgii i Danii. W 2016 r. w zawodach wziął również udział zespół z Dzukijskiego Parku Narodowego. Ta impreza ma niewątpliwie edukacyjny charakter, związany z ochroną środowiska, nie ma zaś na celu dążenia do osiągnięcia wyników sportowych. Chociaż zwycięzcą zostaje ten, kto skosi najszybciej, najczyściej i największą powierzchnię łąki, jednak w ramach tej imprezy, poświęconej ochronie środowiska, zwycięzcami są wszyscy. Przede wszystkim popularyzuje się konieczność zachowania bagna, promuje turystykę i rozwój regionu, wdraża zasady przestrzegania w rolnictwie wymogów ekologicznych. Zabagnione łąki koszono od stuleci, w takich miejscach ukształtowały się naturalne ekosystemy, które są niezwykle ważne dla wielu odmian roślin, rzadkich ptaków, owadów i płazów. Podczas imprezy występują lokalne zespoły ludowe, degustowane są przygotowane przez gospodynie wiejskie potrawy stanowiące element dziedzictwa kulinarnego, propaguje się dawne rzemiosło i inne zajęcia.

 

Uważamy, że również na Litwie warto jest organizować podobne imprezy, gdyż w naszym regionie wiele jest zabagnionych łąk, konieczność ich zachowania jest kwestią aktualną. I to właśnie dyrekcje obszarów chronionych mogłyby zrealizować podobny pomysł na najcenniejszych bagiennych łąkach.

 

Poniższy materiał filmowy, przygotowany realizując projekt nr LT-PL-1R-056 „Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i w dolinie Biebrzy”, w ramach Interreg V-A Litwa – Polska, przedstawia chwile koszenia trawy na łąkach w dolinie Biebrzy.

Atgal