DZIAŁANIA

DZIAŁANIA

Podstawowe działania w ramach projektu nr LT-PL-1R-056 „Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i w dolinie Biebrzy”:

1.     Przygotowanie i nadzór nad infrastrukturą turystyki ornitologicznej, nabycie niezbędnego sprzętu

Mając na celu poprawę warunków obserwacji ptaków, w najciekawszych miejscach urządzono pięć punktów obserwacji o wysokości 2 m z jednoczesnym zamieszczeniem informacji, jakie ptaki i kiedy można tu zobaczyć. Dyrekcja Dzukijskiego Parku Narodowego niedaleko Mereczy urządziła dostosowany do potrzeb turystów przyrodniczych kemping z klasą ornitologiczną, w której pojawi się ekspozycja ptaków występujących w regionie oraz nagrania ich głosów. W parkach Druskienik dla gości uzdrowiska urządzono ekspozycję skrzynek lęgowych i karmników.

 

2.     Nadzór nad siedliskami obszarów Natura 2000

Z biegiem lat część szczególnie ważnych dla poszczególnych ptaków siedlisk zmienia się, doznaje upadku i już nie nadaje się do wylęgu. Dlatego dążąc do przywrócenia niektórym miejscom ich dawnego stanu, wybrano obszary o największej wartości ornitologicznej i potencjale w regionie Dzukii, które już w pierwszym roku realizacji projektu uporządkowano poprzez przywrócenie warunków odpowiednich dla wysiadywania piskląt. Są to dwie wyspy na Niemnie położone w pobliżu Mereczy, które z biegiem czasu z wysp piaszczystych lub porośniętych trawą stały się terenem porosłym krzewami i klonem jesionolistnym (inwazyjną odmianą drzew). Na wyspach już w pierwszym roku realizacji projektu usunięto drzewa, w drugim zaś – wpuszczono bydło, które utrzymuje roślinność w odpowiednim stanie i nie pozwala temu ważnemu dla ptaków, otwartemu siedlisku ponownie zarosnąć.

Porządkowane są też wyspy na Niemnie, położone na wysokości wsi Lipliūnai, znane jako miejsca wysiadywania piskląt przez rybitwy białoczelne i rzeczne oraz zatrzymywania się migrujących brodźców. Na terenie rezerwatu ornitologicznego Niedus planuje się uporządkować dwie wyspy. Jest spodziewane, że co roku przylecą tu setki larusów, rybitw rzecznych, różne odmiany kaczek i innego ptactwa wodnego. Uporządkowanie miejsca tokowania cietrzewi na obrzeżach poligonu Porzecze zaplanowano w celu zwiększenia koniecznych dla tych ptaków otwartych siedlisk i utrzymania odtworzonych obszarów, odpowiednich do tokowania.

 

3.     Przygotowanie produktów informacyjnych dla turystów

W toku realizacji projektu przygotowano adresowany do szerokiej rzeszy społeczeństwa film poświęcony obiektom przyrodniczym w regionie Dzukii i dolinie Biebrzy, ich niepowtarzalności oraz nie wszystkim znanej różnorodności ptaków.

Słuchanie w domu nowo wydanej płyty DVD z nagraniami głosów przyrody pozwoli poczuć się jakby w otoczeniu przyrody Dzukii i doliny Biebrzy.

Trzy różne książki już w 2018 r. dotrą do miłośników przyrody, zwłaszcza ptaków. Reprezentacyjna publikacja z dużą ilością zdjęć ukaże tajemnicze piękno Dzukii i Biebrzy. Kieszonkowy przewodnik po przyrodzie dla osób, które lubią nie tylko obserwować ptaki, ale też chcą poznawać różne obiekty przyrodnicze, będzie pomocny podczas podróży po obszarze, objętym projektem. Opisano w nim najciekawsze miejsca i trasy dla podróżujących z Litwy do Polski lub po regionie Dzukii i dolinie Biebrzy. Książka ukazała się w języku litewskim, polskim i angielskim.

Zawodowy przewodnik dla obserwatorów ptaków zapozna z najciekawszymi terenami na południu Litwy, które zostały szczegółowo opisane z uwzględnieniem sezonów, charakteru i możliwości obserwacji. Publikacja zawiera mapy i zdjęcia miejsc, w które warto udać się, oraz ptaków. Na mapie Dzukii i doliny Biebrzy wskazano miejsca obserwacji ptaków, zaproponowano trasy.  

Mobilna wystawa zdjęć poświęconych przyrodzie pozwoli odkryć zasłonę tajemnicy Dzukii i doliny Biebrzy. W okresie realizacji projektu jest pokazywana w różnych, licznie odwiedzanych miejscach, objętych projektem.

Jednym z najważniejszych produktów informacyjnych w ramach projektu, którego celem jest popularyzacja turystyki ornitologicznej w regionie Dzukii i dolinie Biebrzy, jest strona internetowa z aplikacją, która osobom korzystającym ze smartfonów pomoże znaleźć najważniejsze informacje o miejscach najciekawszych do obserwacji ptaków z opisami, jakie gatunki i w jakim czasie można tam zobaczyć, gdzie ich szukać. Ponadto, na stronie są zamieszczone wszystkie publikacje przygotowane w ramach projektu, nie trzeba więc szukać miejsc, w których są dostępne, będzie z nich można skorzystać bezpośrednio podczas podróży.

 

4.     Szkolenia, seminaria i wizyty szkoleniowe dla stron zainteresowanych

W drugim roku realizacji projektu, po tym, gdy przygotowano zaplanowaną infrastrukturę, w regionie Dzukii organizowane są szkolenia, adresowane do zainteresowanych instytucji, które chcą zapoznać się z możliwościami regionalnej turystyki ornitologicznej, dowiedzieć się, jak korzystać z kompleksowej platformy internetowej turystyki ornitologicznej na południu Litwy. Zorganizowano dwudniowe szkolenia dla przedstawicieli sektora turystycznego: pracowników samorządów, centrów informacji turystycznej, dyrekcji obszarów chronionych oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Celem seminarium było przekazanie wiedzy niezbędnej do popularyzacji w regionie turystyki przyrodniczej.

Kolejne jednodniowe szkolenia zorganizowano dla nauczycieli biologii. Zapoznano z dziedzictwem ornitologicznym i innym Dzukii, podkreślając atrakcyjność i wagę regionu w edukacji szkolnej. Dla pedagogów zaplanowano też szkolenia praktyczne w najważniejszych miejscach obserwacji ptaków na terytorium Dzukii.  

 

5.     Zarządzanie projektem

 

6.     Działalność związana z promocją

Szerokie rzesze społeczeństwa również miały do wyboru wiele imprez. Już w pierwszym roku realizacji projektu na wiosnę odbyły się dwie wycieczki, adresowane do wszystkich miłośników ptaków i ich środowiska. Uczestnicy autokarem udali się w okolice jeziora Žuvintas i Čepkeliai, gdzie z pomocą zawodowych ornitologów i pracowników rezerwatów obserwowali różne ptaki, odwiedzili najważniejsze miejsca ich występowania, usłyszeli o wadze tych obszarów dla zachowania przyrody. Jesienią 2017 r. odbyły się kolejne trzy wycieczki, poświęcone ptakom: do Parku Regionalnego Meteliai, Rezerwatu Biosfery Žuvintas i po okolicach Wilna. Wiosną 2018 r. celem wyprawy były okolice Žuvintas i Čepkeliai.

Pomysł rozwijania turystyki ornitologicznej został szeroko zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Adventur-2018.

 

7.     Zakończenie projektu

Interreg_logotipai_geras_variantas