PARTNERZY PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU 

Interreg_logotipai_geras_variantas

LITEWSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

jest organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby, którym nie jest obojętna ochrona żywej przyrody Litwy, które opiekują się i obserwują ptaki i ich środowisko, dbają o zachowanie przyrody  i edukację ekologiczną społeczeństwa, jak również biorą obywatelski udział w kształtowaniu polityki ochrony środowiska i jego różnorodności biologicznej.

Od 1994 r. Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne reprezentuje na Litwie międzynarodową organizację ochrony środowiska Birdlife International, zrzeszającą partnerów z ponad 100 krajów świata, dbających o ochronę ptaków i ich środowiska.

Wierzymy, że wspólnymi siłami, opierając się na entuzjazmie, wiedzy i doświadczeniu swoich członków osiągniemy to, że ochrona nie tylko ptaków i ich środowiska, ale też całej otaczającej nas przyrody będzie coraz skuteczniejsza.

Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne jest organizacją pozarządową, która ma status towarzystwa. Jest to najliczniejsza w kraju organizacja ochrony środowiska.

Członkiem towarzystwa może być każdy obywatel, który płaci składki członkowskie.

Towarzystwo zrzesza osoby o różnych zainteresowaniach: profesjonalnych badaczy, obserwatorów ptaków, przyrodników, rolników, leśników, nauczycieli, uczniów, studentów i inne osoby, nieobojętne na stan litewskiej przyrody.

Dołącz do nas, zostań członkiem Litewskiego Towarzystwa Ornitologicznego!

Nie jest istotne, że to dopiero początek zainteresowania ptakami i poznawania ich świata, warto dołączyć do innych i opowiedzieć się za ochroną ptaków i ich środowiska. Członkiem Litewskiego Towarzystwa Ornitologicznego może zostać każdy, kto kocha ptaki i żywą przyrodę oraz nie jest obojętny na ich przyszłość.

Razem możemy więcej!

 

Litewskie Towarzystwo Ornitologiczne

Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Wilno, Litwa

Tel./faks:  8 (5) 213 0498

E-mail: lod@birdlife.lt

www.birdlife.lt 

 

DYREKCJA DZUKIJSKIEGO PARKU NARODOWEGO I PAŃSTWOWEGO REZERWATU PRZYRODNICZEGO ČEPKELIAI

Park Narodowy PAN Čepkeliai-Dzūkija, na który składają się Państwowy Rezerwat Przyrodniczy Čepkeliai i Dzukijski Park Narodowy, w którym ochroną objęte są naturalne ekosystemy Puszczy Dajnawskiej – to jeden z trzynastu europejskich PAN parków. Podczas podróży po Dzukijskim Parku Narodowym (58519 ha), wszędzie, gdzie się spojrzy, widać sosny – na szczytach wydm i na zboczach dolin rzek, na pofalowanych równinach i na bagnach. Jednak na tym monotonnym, zalesionym terenie kryje się bardzo swoisty i bogaty świat natury – łąki zalewowe i nizinne, torfowiska wysokie i grzęzawiska, piaszczyste wydmy i wartkie rzeki stały się siedliskami wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.


Jądro Puszczy Dajnawskiej stanowi największy na Litwie (11212 ha) obszar naturalnej przyrody, objęty ochroną w ramach rezerwatu Čepkeliai, założonego w 1975 r., od 1993 r. również Konwencji Ramsarskiej. 

 

Čepkeliai – to nie tylko największe na Litwie torfowisko wysokie (5858 ha), występują tu też grzęzawiska porośnięte turzycą i olszą czarną, suche lasy, wyspy bagienne i jeziora. Wilki i rysie, cietrzewie i głuszce, obuwiki i sasanki otwarte – to jedynie niewielka część z ponad 4 tys. gatunków zwierząt i roślin, występujących w tym regionie. 

 

Teren parku narodowego jest też bogaty pod względem dziedzictwa kulturowego – zachowały się tu dzukijskie wsie, w których występują elementy tradycyjnej architektury, lokalni mieszkańcy zachowali swoisty tryb życia.

 

Dyrekcja Dzukijskiego Parku Narodowego i Państwowego Rezerwatu Przyrodniczego Čepkeliai
Vilniaus g. 3, Merecz, LT-65334 rej. orański
Tel./faks: (8 310) 44 641
E-mail: direkcija@dzukijosparkas.lt

www.cepkeliai-dzukija.lt 

DYREKCJA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Park założono w 1993 r., mając na celu ochronę największego w Europie Zachodniej i Środkowej grzęzawiska. Jest to największy w Polsce park narodowy, zajmujący powierzchnię około 600 km w dolinie Biebrzy.

 

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

Tel.: +48 857380620, 857383000 wew. 233

Faks: +48 857383021

E-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

www.biebrza.org.pl

Interreg_logotipai_geras_variantas